Τι είναι το page title

Το page title είναι ο τίτλος μίας σελίδας στο διαδίκτυο. Οι προγραμματιστές πρέπει να τοποθετήσουν στο header της σελίδας το

Ο τίτλος μου

. Έτσι οι μηχανές αναζήτησης καταλαβαίνουν καλύτερα το περιεχόμενο της εκάστοτε σελίδας