Τι είναι το conversion rate στο Digital Marketing;

Convertion Rate είναι ο λόγος Αριθμός παραγγελιών/Αριθμό μοναδικών επισκεπτών. Μας δείχνει πόσες παραγγελίες γίνονται ανα 100 επισκέπτες του site μας. Στην Ελλάδα αυτός ο λόγος είναι περίπου 2.5%