Πρέπει να καταχωρήσουμε το Site στην Google;

Συχνά βλέπουμε πολλές ενημερώσεις ανά έτος από την Google, όπως η ενημέρωση BERT τον Οκτώβριο με στόχο να βοηθήσει την μηχανή αναζήτησης να ερμηνεύει καλύτερα τις αναζητήσεις.

Πλέον η ιδέα ότι πρέπει να καταχωρήσετε το site σας στην Google για να εμφανιστεί στα αποτελέσματα αναζήτησης είναι απλά ένας μύθος.

 

Η Google βρίσκει περιεχόμενο χρησιμοποιώντας προγράμματα ανίχνευσης (web crawlers) τα οποία αναζητούν συνεχώς στον ιστό για νέο περιεχόμενο.

Ωστόσο, αν κάνετε αλλαγές στις υπάρχουσες σελίδες του site σας ή δημιουργείτε νέες, μπορείτε να υποβάλετε στην Google ένα ενημερωμένο sitemap.

Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση γράφοντας site:digital-strategy.gr